Storgården
Hovelsrud

hovelsrud-gard-1_MG_2854

Hovelsrud er en av storgårdene på Helgøya i Mjøsa. Her er det lang tradisjon for å lage mat av høy kvalitet — det har vi fortsatt med. Vi lager mat på en bærekraftig måte med respekt for naturen og med best mulig dyrevelferd.

Hovelsrud ligger på Helgøya, den hellige øya, midt i Mjøsa. Områdene rundt Mjøsa er noe av de rikeste og mest fruktbare landbruksområdene i Norge. Hovelsrud er anlagt slik at dette utnyttes på best mulig måte, perfekt plassert i solhellinga med kalkrik jord og med ubegrenset tilgang til vann fra Mjøsa.

I 1840-årene ble gårdsanlegget anlagt av stortingsmann Nils Hoel, tippoldefar til Marianne, dagens driver. I løpet av de siste årene er hus og hage tilbakeført til det opprinnelige, med respekt for historien, og med sikte på å drive bærekraftig jordbruk for fremtiden.

hovelsrud-gard-1600x1067-2-DJI_0041C-less-yellow-2

Fremtidens jordbruk

Satsingen på økologi er en satsning på framtidens jordbruk. Vi tror at jordbruket i Norge bør dreies i retning av mer bærekraftig produksjon. Vi må spise mer lokal mat, i sesong, og med bedre dyrevelferd.

På Hovelsrud lager vi ren mat. Vi driver en bærekraftig gård etter økologiske prinsipper, med best mulig dyrevelferd og høy etisk standard. Våre dyr og planter behandles med omtanke, respekt og med tanke på miljøet. Det gir bedre kvalitet. Produktene våre blir derfor verdsatt av bevisste forbrukere og de beste restaurantene i Norge.

“Rett skal være rett, både for mennesker og dyr.”

Marianne, jurist og bonde, Hovelsrud Gård

hovelsrud-gard-6-Hovelsrud_178
Hovelsrud Gård gjennom tidene

Hovelsrud
gjennom tidene

Lange tradisjoner ligger bak det vi gjør. Helgøya har en sentral beliggenhet, midt i Mjøsa, og gården Hovelsrud, som ligger med den kanskje aller beste plasseringen, vestvendt og i solhellinga, med praktfull utsikt over Mjøsa. Vi har en rik og lang historie, og i tillegg er den godt dokumentert. Her har tidligere slekter samlet og skrevet ned gårdshistorien, noe vi har stor glede av i dag. Det gjør at vi har kunnet tilbakeføre og gjenskape hagen og bygningene slik de engang var. Vi har laget en liten historisk gjennomgang av de viktigste begivenhetene.

For den som vil se eldste og yngste generasjon under innhøstingen, anbefaler vi denne filmen.

Preloader
 • 4000 år siden

  4000 år siden

  Sydhellinga på Helgøya er av de mest fruktbare områdene i Norge og det er funnet korn på Helgøya som er mer enn 4000 år gammelt
 • 1600-tallet

  1600-tallet

  Helgøya ligger i middelalderen under Mariakirken i Oslo. 1600-tallet blir det selveiende bønder, og det antas at -rudgårdene stammer fra denne periode. Hovelsrud betyr altså “rydningen ved hovet”.

 • 1602

  1602

  Vi kan spore slekten på “spinnesiden” tilbake til Tor Hovelsrud, født på 1500-tallet og sønnen Even er født i 1602.

 • 1820

  1820

  Ane Marie Hoel kjøper Hovelsrud mens mannen Jacob Hoel sitter på Stortinget.

 • 1840

  1840

  Nils Hoel overtar Hovelsrud. I 1847 er hans nye gårdsanlegg ferdig bygget. Nils og hans kone Caroline får 6 barn som vokser opp på gården.

 • 1890

  1890

  Rittmester Jacob Hoel overtar Hovelsrud. Han setter i gang med “arbeider på de da gamle bygninger”.

 • 1905

  1905

  General Chr Wilhelm Engel Bredal Olssøn er forsvarsminister i Michelsen-regjeringen. Hans sønn blir utpekt til å ta over Hovelsrud.

 • 1920

  1920

  Karl Bredal Olssøn overtar etter sin onkel. Han er også en moderne bonde for sin tid og driver Hovelsrud som et mønsterbruk med bla. en stor melkekubesetning.

 • 1937

  1937

  Heiselåven i funkisstil står ferdig etter at det gamle låveanlegget brant. Arkitekten er Gunnar Bjerke. Han tegnet flere andre større låver, bl.a. Melsom landbruksskole og Semb hovedgård.

 • 1949

  1949

  Nils Olssøn overtar, og med han kommer det moderne jordbruket med stor satsing på gris og fjørfe.

 • 1964

  1964

  Hovelsrud og to andre gårder er de første gårdene i Norge som starter moderne kyllingproduksjon (broiler).

 • 1977

  1977

  Karin og Wilhelm Olssøn tar Hovelsrud etter en omfattende odelssak. På flyttedagen 14. april flytter de til gården.

 • 2007

  2007

  Marianne Olssøn og Are Herrem overtar Hovelsrud. Familien på fem flytter til Hovelsrud fra Oslo.

 • 2009

  2009

  Tilbakeføringen av hovedbygningen er ferdig.

 • 2011

  2011

  Tilbakeføringen av hageanlegget er ferdig.

 • 2012

  2012

  Tildeles den nasjonale kulturlandskapsprisen fra Landbruks- og matdepartementet og Norsk Kulturarv.

 • 2014

  2014

  Vinner av Europa Nostra Award 2014 for arbeidet med å tilbakeføre hus og hage til slik det var i 1840 årene. Europa Nostra er EUs kulturvernpris.

  I juryens begrunnelse het det:
  “serves as an example for all private owners”

 • 2016

  2016

  Startet med økologisk kylling.

 • 2017

  2017

  Nominert til Matprisen.

  Juryens begrunnelse:
  “Hovelsrud gård viser at det er mulig å drive stort, samtidig som man har øye for små og viktige detaljer. Resultatet er god dyrevelferd og topp kvalitet. Juryen ser dem som enormt viktige for dagens matproduksjon, og ikke minst et fyrtårn for fremtiden. Hovelsruds mål er at kyllingene skal ha et morsommere liv, selv om det er kort, et verdigrunnlag juryen stiller seg bak”

 • 2018

  2018

  Tildeles som første norske kyllingprodusent Dyrevernmerket av Dyrevernalliansen, en ny sertifiseringsordning for å gi forbrukeren sikkerhet for bedre dyrevelferd.

 • 2020

  2020

  Tildeles Spesialitetsmerket. Merket tildeles den beste lokalmat og garanterer at maten er basert på de beste norske råvarer og godkjent av en uavhengig fagjury med høy matfaglig kompetanse.

 • 2020

  2020

  Lanserer kyllingbryst i ny, miljøvennlig forpakning som reduserer plastforbruket med 70%

Dekormaler Anne Louise Gjør ferdigstiller hagestuen

Tilbakeføring av
hovedbygningen

Hovelsrud er en stor gård i norsk sammenheng, samtidig liten sammenlignet med tilsvarende anlegg i Europa. Selv om Norge ligger i periferien av Europa, så fulgte man i Norge med på de europeiske idealene og strømningene på 1800-tallet. Hovelsrud viser dette.

Tilbakeføringen av hovedbygningen tok utgangspunkt i å gjenskape huset slik det var da det var nytt. Det ble avdekket dekor og tapeter som ble rekonstruert ut i fra tradisjonelle materialer og teknikker i tilbakeføringen. Unikt for Hovelsrud er den store mengden dokumentasjonen som finnes i gårdshistorien. Her er tegninger, beskrivelser, skisser, malerier og etterhvert fotografier, noe som ga et unikt grunnlag for å gjenskape, takket være dyktige håndverkere.

Restaureringen ble tildelt den nasjonale kultur-landskapsprisen fra Landbruks- og Matdepartementet og Norsk Kulturarv i 2012, samt EU kulturvernpris; Europa Nostra Award i 2014.

“The owners of the property have restored the estate to its original splendor. The jury considered this project a powerful example for all private owners of historic properties”

Vinner av Europa Nostra Award,
EUs kulturvernpris, 2014

hovelsrud-gard-pris-14-2014-HA-plaque
hovelsrud-gard-1600x900-15-Hovelsrud-20-august-9-edited-2
hovelsrud-gard-marianne-olsson-16-Ellipse-33

“Det er viktig at vi produserer maten vår på en skikkelig og bærekraftig måte og at de dyrene vi faktisk spiser har levd et godt liv.”

Marianne, Hovelsrud Gård